Marek1410, erotyki

13 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest Ma­rek1410.

Obcas czarnej Pani

Uścisk czar­nej Pa­ni znów za­cis­ka gardło,
kocham ją tak moc­no lecz pat­rzę z pogardą.

W jej oczach nie znajdę ni krzty po­cie­sze­nia,
ona tańczy nad mym gro­bem po­rusza się bez cienia.

W dłoni swej ok­rut­nej dzierży szty­let nagi,
prze­bi­ja ser­ce całując me wargi.

Pieści mo­je ciało, duszę kar­mi jadem,
pat­rzy jak ko­nam... Umieram, odchodzę...

Pro­wadzi swą ścieżką w krainę ciemności,
tam kończy mój żywot, żywot samotności.

*** *** *** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 sierpnia 2017, 23:31

Lustrzane drzwi do krainy Alicji

Alic­jo będąc tam za lus­trem
w krainie czarów
zos­taw uchy­lone drzwi........

*** *** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 12 lutego 2016, 03:30

Światłocień

Mo­je ser­ce widziało czar­ny świt
i nag­le po­jawiłaś się Ty,
przy­niosłaś światło poranka....

*** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 4 lutego 2016, 00:10

OCZYma TWOIMI patrzenie

Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy
Łzy wys­chną, oczy płonąć będą...

Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany
Te ra­ny się nie zabliźnią...

Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz
Krwa­wiące­go serca...
*** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 31 stycznia 2016, 12:14

Mój świat

Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas...
"Świat w którym nie muszę za­mykać oczu by uj­rzeć wszys­tkie ko­lory tęczy"
Świat tak real­ny jak ruch po­wiek, ski­nienie rzęsy...
Bez uśmie­chu, do­tyku, łez
w bólu po życia kres.

*** *** *** ***
MP

Autor cy­tatu Alic­ja B. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 29 stycznia 2016, 23:19

Alicja z Burzy narodzona

Wzgórza pełne wrzosów na nich Ty
roz­pa­lasz prag­nienie miłos­nych dni
uniesień naszych ...
dusz i ciał.

Spoj­rze­nie swo­je kry­jesz w dłoniach
niepew­nie, lek­ko wystraszona
niewin­nie do­tykasz chwili
za­nurzo­na w płat­kach róż ...

Bóg z nieba strze­la piorunami,
a śpiący [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 23 stycznia 2016, 13:18

Twój Ziemi Skrawek

Pi­sany na wodzie mało real­ny świat wokół nas...
Chwi­la zwątpienia i pa­niczny o Ciebie strach....
Ser­ca bi­cie wstrzy­mane w tęskno­cie dni egzystencji...
bez Ciebie ukocha­na każda chwi­la mi udręką
dos­trzeż mój ból ...
Po­daruj mi mały skra­wek ziemi po której stąpasz Alicjo...

*** *** *** *** ***
Stąpać zaw­sze Twoimi śla­dami
MP 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 17 stycznia 2016, 00:03

Drzewo rozdarte

W miłos­nym uścis­ku połącze­ni do­tyka­my nieba,
sma­kuje­my ust swych przy roz­dartym drzewie.
Ro­zum pod­po­wiada jak postąpić należy,
a ser­ce jak trzeba...

...roz­darte myśli przy roz­dartym drze­wie......spląta­ne ko­narem połączo­ne na wieki...

*** *** *** *** ***
Alicji
MP 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2016, 00:01

Wyznanie miłości - oświadczyny

Kocha­nie miłością ma­luj­my ob­ra­zy ...... naszej codzien­ności aż po kres naszych dni,
a po­tem na tym dru­gim świecie od­najdźmy nasze ścieżki wie­czności te z naszych ob­razów niech zno­wu połączą się w jedną...

*** *** *** ***
ukochanej
MP 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 13 stycznia 2016, 11:25

Mój sen

Za­mykam oczy i widzę Ciebie Alicjo
żeg­lu­jemy po oceanach roz­koszy.

*** *** *** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 5 stycznia 2016, 23:57
Marek1410

in­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2015 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 października 2016, 22:27NatusiaK sko­men­to­wał tek­st Lustrzane drzwi do krainy [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

16 lutego 2016, 12:56Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Getsemani

15 lutego 2016, 13:53Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 13:27Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

15 lutego 2016, 12:49Marek1410 sko­men­to­wał tek­st antidotum

14 lutego 2016, 22:33Marek1410 sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 21:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.  

14 lutego 2016, 15:38Marek1410 do­dał no­wy tek­st To nie jest śmie­szne, Nie [...]

14 lutego 2016, 15:36Marek1410 do­dał no­wy tek­st Walentynkowo. Pocałunków sma­ku moc, kocha­nia siła.